Önskemålen är många och pengarna räcker inte till allt – Vilka orättvisor vill du ändra på i nästa kollektivavtal?

Nu är hög tid för dig som FSL-medlem att säga dina åsikter kring det nya kollektivavtalet som ska förhandlas fram nästa vår. Under hösten samlar vi in våra medlemmars tankar och önskemål och formulerar dem till tydliga målsättningarna inför förhandlingsrundan, gör din röst hörd!

Lönegrunder, arvoden och undervisningsskyldigheter - det här och mycket mer regleras i kollektivavtal. Ett nytt avtal mellan arbetsgivarnas organisation och facket ska förhandlas fram våren 2022. Den sista februari och sista marslöper det nuvarande kollektivavtalet för lärare i kommuner respektive hos privata utbildningsanordnare ut. 

Under oktober bjuder lärarfacket in dig som FSL:are till någon av våra regionala medlemskvällar där vi lyssnar in vad du vill förändra i nästa kollektivavtal. Finns det löneorättvisor eller är det kanske någon särskild lärargrupp som har en allt för stor arbetsbörda? Vilka arbetsuppgifter behöver regleras för att öka ditt arbetsvälbefinnande?

  • 6.10 Karleby
  • 7.10 Vasa och Hyvinge
  • 25.10 Åbo
  • 28.10 Helsingfors

Ta kontakt med din lokala lärarförening kring tider, program och anmälning till medlemskvällarna!

 

Hur prioriterar du?

Senare i höst kommer FSL också att öppna ett formulär på vår medlemsintra där alla medlemmar kan föra fram sina prioriteringar. Med hjälp av formuläret får vi inom FSL bättre koll på vilka orättvisor som våra medlemmar vill få bukt med.

FSL:s representanter i OAJ:s styrelse och fullmäktige för vidare våra medlemmars tankar och önskemål till förhandlingsbordet. Det är OAJ som förhandlar med arbetsgivarna om lärarnas tjänstekollektivavtal.

 

 "Det är vår tur nu"

Inger Damlin, förbundsordförande för FSL

Förbundsorförande Inger Damlin skriver i en kolumn i tidningen Läraren att utgångsläget för kommande avtalsförhandlingar är bra för lärarfacket.

"Föräldrar har under pandemin konkret sett vad skola år 2020 är, lärarnas och rektorernas arbetsinsatser har lyfts fram och applåderats." 

Hon skriver också att vi måste markera att det är vår tur att prioriteras nu, inte bara med en klapp på axeln utan med en konkret förbättring både i lönepåsen och i ökat välmående på arbetsplatsen. "Vår solidaritet, den starka sammanhållningen som finns bland oss lärare och rektorer – det är vår styrka. En styrka som vi nu måste vara beredda att använda oss av."