Titta på programmet "Från läromedel till lärresurs - på svenska i Finland"

FSL tog i augusti initiativet till en heldag med fokus på den finlandssvenska läromedelssituationen. Under en förmiddag i Akavahuset i Helsingfors fick vi lyssna på flera intressanta inlägg kring både kvalité, efterfrågan och utbud samt finlandssvenska särdrag, digitalisering och författarskap. Vi är både glada och stolta över de diskussioner som sedan fördes under eftermiddagens rundabordssamtal och tackar alla aktörer som deltog och kom med lösningsorienterade tankar och förslag framåt. 

Så här såg förmiddagens program ut:

- Välkomstord
Inger Damlin, förbundsordförande för FSL

- Förutsättningarna för att garantera kvalitativt goda lärresurser på svenska i Finland
Minna Kelhä, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen
Ladda ner presentationen: ppt Förutsättningarna för att garantera kvalitativt goda lärresurser på svenska i Finland

- Finlandssvenska särdragsaspekter – tillgång, kvalité och behovsanalys för våra lärresurser
Gun Oker-Blom, författare av rapporten ”Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder”
Ladda ner presentationen: ppt Läromedel och lärresurser för den svenska utbildningen

- Att bana väg för de digitala lärresurserna – infrastruktur och kompetens två nyckelfaktorer
Linda Mannila, forskare

- Erfarenheter från fältet: Lärare som författar egna läromedel
Pernilla Granlund, religionslärare, Borgå

Hurudant ansvar kan och bör ministeriet ta för läromedelssituationen?
Li Andersson, undervisningsminister

- Paneldiskussion: Var klämmer skon?
Tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm modererar en diskussion mellan Nils Saramo, Läromedelschef vid Schildts & Söderströms, Pernilla Granlund, lärare och läromedelsförfattare, Niclas Grönholm, ledare inom fostran och utbildning i Helsingfors stad och Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning vid Svenska folkskolans vänner.

Läs Lärarens reportageStatligt center för svenska läromedel på kommande?

 

Ingers Inlägg: Vi godtar inte avsevärt sämre förutsättningarna för minoriteten i vårt tvåspråkiga land  

FSL 310821 3

"I dag ser jag med tacksamhet tillbaka på eventet. Det är en styrka att tillsammans med aktörer inom Svenskfinland kunna diskutera sig fram till samsyn. En samsyn och ett fokus på en lösning är en början på ett bygge framåt. Problemet är ingalunda löst, men lösningen ligger närmare i dag än i går och bara vi håller liv vid diskussionen och fortsätter i samma konstruktiva och viktiga anda som under vårt rundabordssamtal."