Ett stort kliv närmare ett lärarregister

"FSL jublar" skriver FSL:s förbundsordförande Inger Damlin på Twitter. Ett lärarregister har vi jobbat för länge och nu har Undervisnings- och kulturministeriet beslutat att gå vidare med ärendet. En utredning ska göras och kommer att vara klar senast den 30 november 2021. 

– På grund av de stora förändringarna i samhället blir det allt viktigare att få information. Som grund för prognostiseringsarbetet och beslutsfattandet inom undervisningssektorn behöver vi en bättre kunskapsbas om lärarna än i har idag, och också mer fungerande sätt för att samla in data. Kunskapsbasen bidrar till att säkerställa att antalet lärarutbildningar räcker till för att trygga tillgången på behöriga lärare för olika undervisningsuppgifter, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko i ett pressmeddelande.

Varför behövs ett lärarregister?

Ett lärarregister ger oss en helhetsbild av lärarbehovet i framtiden, siffror vi i dagsläget saknar. Med en tillförlitlig prognos kan lärarutbildningen förhindra lärarbrist och vi kan garantera behörig och kompetent undervisningspersonal i framtiden. 

Med tanke på befolkningsutvecklingen och det faktum att en stor andel lärare kommer att gå i pension i den närmaste framtiden, är den data man får via ett lärarregister avgörande för att möta framtidens utmaningar, säger Päivi Lyhykäinen, specialsakkunnig på OAJ.

 FSL:s ombudsman Jens Mattfolk håller med: