Lärarna har valts till årets utbildningspåverkare – yrkesskickligheten har framhävts i undantagsförhållandena

Utmärkelsen Årets utbildningspåverkare 2020 ges till de finländska lärarna. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen offentliggör OAJ-styrelsens val på lördagen den 30 januari vid Educamässan. 

Olli Luukkainen säger att varje lärare i Finland och varje person i lednings- och chefsställning i branschen har haft det synnerligen tufft under det senaste året.

– OAJ vill med utmärkelsen uppmärksamma undervisningssektorns otroliga prestationer i svåra omständigheter. De finländska lärarna tackas för att de också i exceptionella förhållanden har arbetat långsiktigt och gediget för lärande, bildning och kunskap på alla utbildningsnivåer. Det här är också i universell jämförelse en alldeles extraordinär bedrift, konstaterar Luukkainen.

FSL:s ordförande Inger Damlin fortsätter:

– Offentliga utmärkelser är betydelsefulla och värmer. Nu uppmanar vi utbildningsanordnarna att ta vid och göra vad som står i deras makt för att värna om lärarnas och rektorernas arbetsförmåga framöver. Pandemin är långt ifrån över och mycket jobb väntar ännu. Vi ser alarmerande siffror kring våra lärare och rektorers och arbetshälsa och -motivation, vilket måste tas på fullaste allvar.

Educa ordnas i år som ett digitalt evenemang på grund av coronaepidemin. Utmärkelsen tas emot på lärarnas vägnar av Anna Renfors, lärare i modersmål och litteratur i Lempäälä. Renfors representerar i egenskap av OAJ:s fullmäktigeordförande landets alla lärare och ledare i branschen.

– I mars ifjol förändrades arbetsvardagen radikalt för mig och mina kolleger, ja för varje lärare. Arbetet blev ännu mera krävande och allt annat än lätt. Mångas ork har prövats hårt, vilket också OAJ:s kartläggningar visar. Det är viktigt att lärarnas ansträngningar uppmärksammas efter ett dylikt år och att lärarna även får ett offentligt tack, säger Anna Renfors.

Arbetets betydelse ses med nya ögon 

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s styrelse utser årligen en person eller sammanslutning som utmärkt sig inom sektorn för utbildning, fostran och forskning till Årets utbildningspåverkare. Första utmärkelsen tilldelades år 2010. OAJ-föreningar kan föreslå pristagare. Kriterierna för utmärkelsen är bland annat långsiktigt och gediget arbete inom fostran och utbildning, någon särskild utbildningsgärning under det gångna året, ny och innovativ verksamhet samt synlighet i den egna regionen eller på orten.  

"De finländska lärarna uppfyller alla kriterier för utmärkelsen och jag tror att i dessa undantagstider ser man också utanför branschen på läraryrkets betydelse i ett nytt sken."

– Utmärkelsen har ofta tilldelats en enskild person. Det skulle dock kännas fel att inte uppmärksamma lärarnas och till exempel rektorernas och daghemsföreståndarnas ansträngningar under coronaåret. De finländska lärarna uppfyller alla kriterier för utmärkelsen och jag tror att i dessa undantagstider ser man också utanför branschen på läraryrkets betydelse i ett nytt sken. En lärare är en ständig utbildningspåverkare och tack vare dem kan vi lita på att samhället går mot en ljusare framtid, säger Luukkainen.

Renfors berättar att hon beundrar lärarnas kunnande som har accentuerats vid snabba omställningar.

– Vi lärare arbetar nära elever och studerande och alla stöds individuellt. I coronatider har vi varit tvungna att hitta nya vägar i lärararbetet. Jag beundrar storligen den yrkesskicklighet som varje finländsk lärare har. Tack vare den har vi klarat av den här påfrestande situationen. Jag uppskattar också alla i chefsställning som har axlat enormt mycket extra arbete med allt från omorganisering av undervisningen till smittspårning, säger Renfors.

OAJ ordnar i vår en medlemsgala på distans för att fira utmärkelsen, vilket Renfors ser fram emot.

– Gemensamma sammankomster har varit på kort under det senaste året. Även om vi måste ordna festligheterna på distans är det viktigt att vi har något glatt att se fram emot som ger omväxling i vardagen.