A-kassan informerar om tillfälliga ändringar

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa har ändrats temporärt på grund av coronavirusepidemin. De temporära lagändringarna rör arbetsvillkor, självrisktid och maximibetalningstid och de gäller 15.4–6.7.2020.

 

  1. Arbetsvillkoret för att har rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan sjunka från 26 kalenderveckor till 13.
  2. Förmånen betalas ut också för självrisktiden.
  3. Är man permitterad ackumuleras inte maximibetalningstiden för arbetslöshetsdagpenning under perioden 16.3–30.6.2020.

⇒ Läs mer detaljerad information på A-kassans webbsida!

Kom ihåg att anmäla dig på TE-byrån som arbetslös sökande av heltidsarbete senast när permitteringen eller arbetslösheten börjar! Det är en förutsättning för att ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.