NLS söker ny generalsekreterare

Nordiska Lärarorgationers Samråd NLS söker en ny generalsekreterare. Arbetet inleds våren 2020 då nuvarande generalsekreteraren går i pension. Ansökan ska vara inne senast den 2 september 2019.

NLS är en sammanslutning av 17 lärarorganisationer med sammanlagt 600 000 medlemmar i Norden.

Lärarorganisationerna representerar lärare från för-, grund-, gymnasieskola och högskola/universitet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte över nationsgränserna mellan medlemsorganisationerna. En av huvuduppuppgifterna för NLS är att främja såväl den pedagogiska som skolans utveckling inom utbildningsområdet och att verka för att höja lärarnas status i samhället.

Av generalsekreteraren förutsätts svenska på modersmålsnivå i både tal och skrift och det är positivt medkunskaper i finska, färöiska, grönländska och isländska samt flytande kunskaper i engelska.

Rollen som generalsekreterare innebär ett stort ansvar att hålla ihop medlemsorganisationerna genom att arrangera välplanerade sammankomster för olika representanter från medlemsorganisationerna till exempel studenter, olika yrkesgrupper inom förbunden, styrelsen m.fl.

Läs mera om arbetet på NLS sida.