Kom ihåg dina rättigheter också under sommaren

Vad gör jag om jag blir sjuk på sommaren? Eller om jag byter arbetsplats till hösten? Här har vi samlat info som kan vara bra att minnas under ledigheten.

Om du byter jobb eller blir föräldraledig:

Byter du jobb till hösten eller blir du kanske föräldraledig? Kom i så fall ihåg att uppdatera dina medelemsuppgifter själv. 

Lättast uppdaterar du dina medlemsuppgifter i FSL:s medlemsregister via vår hemsida. Medlemsregistret hittar du via www.fsl.fi eller på adressen https://www.koodata.net/fsl/. 

Då du loggar in i registret behöver du ditt medlemsnummer (finns på OAJ/FSL-medlems-kortet) och slutdelen i din personbeteckning. Om du också har ny arbetsgivare, ska du dessutom lämna in en ny fullmakt till din arbetsgivare.

Om du är arbetslös i sommar:

Du som är eller blir arbetslös under sommaravbrottet kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Lärarnas A-kassa. Den ersättningen är betydligt större än den som Fpa betalar ut. 

Anmäl dig som arbetssökande till TE-byrån senast den första dagen som du är arbetslös här.

Om du insjuknar under sommaren:

Om du insjuknar under sommarlovet, är du i allmänhet inte tvungen att ansöka om tjänstledighet (sjukledighet) av din arbetsgivare för sjukdomstiden. Är du däremot arbetsoförmögen under den så kallade kalkylerade semestern, har du rätt att få både din lön och sjukdagpenning under sjukdomsperioden.

Sjukdagpenningen kan du få efter självrisktiden - alltså insjukningsdagen och nio därpå följande vardagar. Eftersom de flesta anställda inom andra sektorer än undervisningssektorn har möjlighet att skjuta upp sin semester ifall de insjuknar under den, har lärarna beviljats denna rättighet i tjänstekollektivavtalen som ett substitut för den förlorade semesterperioden.

Om du ska på resa i sommar:

Är du på väg på resa i sommar? Då minns du väl att reseförsäkringen är en av våra medlemsförmåner också under sommaren! Vi vill påminna om att reseförsäkringen också gäller för resor i hemlandet, så länge de är minst 50 km från den egna bostaden, arbetsplatsen, studieorten eller fritidsbostaden. På Turvas webbsida hittar man alla detaljer och villkor! https://www.turva.fi/henkiloasiakkaat