Linda Felixson tar över som vice ordförande i FSL:s styrelse

Linda Felixson, Korsholm, har valts till vice ordförande för FSL-styrelsen för perioden 2019-2020. Hon är klasslärare men fungerar för tillfället som huvudförtroendeman i Korsholm.  

- Jag vill att FSL ska vara ett förbund där alla känner sig välkomna och trygga. Jag vill skapa en genomskinlighet där medlemmarna vet var man hittar information och vad styrelsen jobbar med. Jag vill att medlemmar ska veta hur de kan påverka i olika frågor på olika stadier, lokalt och nationellt.  

Felixson företräder Korsholms svenska lärarförening. Det här är hennes tredje mandatperiod t i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen består av åtta ledamöter jämte förbundsordföranden Christer Holmlund.

Felixson representerar även FSL i OAJ:s fullmäktige och har säte i det lönepolitiska utskottet. Hon är klasslärare men fungerar för tillfället som huvudförtroendeman i Korsholm. 

Den nya styrelsen sammanträdde till sitt konstituerande möte i Helsingfors den 21-22 januari 2019. Inga andra kandidater nominerades till posten som vice ordförande.