Lärarlönerna justeras – ett lönetillägg betalas ut i januari 2019

De senaste avtalsförhandlingarna förde med sig en del löneförhöjningar som träder i kraft inom kort. Bland annat betalar kommunerna ut en engångspott på 9,2 procent av novemberlönen i januari 2019. Från och med december 2018 höjs också grundlönen.

 

De årsbundna tilläggen justeras från och med 1.12.2018. I praktiken flyttas en procent av det årsbundna tillägget efter åtta till grundlönen. Det här gagnar alltså lärare i början av sin karriär men ingen går miste om några pengar.

I den här tabellen kan man se hur det årsbundna tillägget ändrar för 8 år. Summan flyttas istället till grundlönen.

Förhöjningen av grundlönen gäller ämneslärare, klasslärare, speciallärare och timlärare i huvudsyssla i grundskolan, innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan, ämneslärare och timlärare i huvudsyssla vid gymnasium/vuxengymnasium, innehavare av studiehandledartjänst i gymnasiet, vid medborgarinstitut och folkhögskolor. 

Arvodena för olika tilläggsuppgifter har också höjts med några euro. 

 

Lokal justeringspott i januari 2019

Från och med januari 2019 finns också en lokal justeringspott på 0,9 procent av lönesumman för UKTA att tillgå i kommunerna. Det här är en löneförhöjning som man på lokalnivå bestämmer hur man fördelar. Det kan handla om att justera lokala löneorättvisor eller belöna vissa kompetenser eller ansvarsuppdrag.  Förtroendemännen och arbetsgivarens representanter förhandlar lokalt om fördelningen av potten.  

  

En engångspott till alla kommunalt anställda

I samband med utbetalningen av januarilönen kan alla som uppfyller villkoren räkna med ett lönetillägg i form av en engångspott. Den är 9,2 procent av den ordinarie lön man fick i november 2018. För en som har 2800 euro i lön blir det runt 260 euro till den här månaden. 

För att ha rätt till denna engångspott ska man ha varit anställd under perioden 3.9.2018 - 18.11.2018 och haft minst en dag med lön under denna period. Vissa avbrott i anställningen godkäns, läs mer detaljer på Kommunarbetsgivarnas webbsida.

Mer om löner

Vi sände live om det här på Facebook, kolla in videoklippet här!

På vår webbsida hittar du mer allmän information om löner, tillägg och arvoden inom undervisningssektorn. Här hittar du också ett videoklipp där FSL:s sakkunniga sammanfattar de senaste avtalsförändringarna inom UKTA.