FSL lediganslår jobbet som chefredaktör för Läraren

Vår långvarige chefredaktör lämnar sitt uppdrag. Nu ledigförklarar vi befattningen som chefredaktör för Läraren. Ansökningstiden går ut fredagen den 31 augusti kl. 16.00.

 

Vi förutsätter:

 • Högskoleexamen
 • Relevant journalistisk arbetserfarenhet

Vi värdesätter:

 • Insikter i löne- och utbildningspolitik
 • Mångsidiga journalistiska och stilistiska kunskaper
 • Erfarenhet av digital medieproduktion och -utgivning
 • Utmärkta språkkunskaper i svenska
 • Erfarenhet av ledarskap
 • Fotograferingskunskaper

Vi erbjuder:

 • Ett omväxlande och stimulerande arbetsfält
 • Goda personalförmåner
 • En konkurrenskraftig lön

Chefredaktören fungerar som ansvarig redaktör för Läraren. Chefredaktören bär huvudansvaret för utgivningen av tidningen, vars tryckta upplaga uppgår till 5 600 exemplar. Tidningen publiceras även i webbversion och redaktionen ansvarar också för produktionen av nyhetsnotiser på nätet. Nuvarande chefredaktören publicerar även en blogg, som fokuserar på arbetsmarknadsfrågor. Chefredaktören ansvarar även för tidningens ekonomi.

 

 

 

Finlands svenska lärarförbund FSL är ett svenskspråkigt fackförbund, som organiserar svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer huvudsakligen i grundskolor, gymnasier, universitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut. FSL utgör en självständig organisation inom lärarfacket OAJ.

På förbundskansliet jobbar sammanlagt åtta personer, inklusive Lärarens redaktion.

FSL utger tidningen Läraren, som är en av de äldsta facktidskrifterna i vårt land. Äldsta föregångaren, Tidskrift för folkskolan och folkhögskolan, började utkomma år 1894. Läraren utkommer med 20 nummer per år. 

På redaktionen jobbar två heltidsanställda, en chefredaktör och en redaktör. Kansliet är beläget i Akava-huset i Helsingfors.

 Så här ansöker du

Förfrågningar besvaras av förbundsordförande Christer Holmlund, tfn 040 532 9800.

Ansökan riktas till styrelsen för FSL. Ansökan, som torde även omfatta CV jämte löneanspråk, sänds till ordförande Christer Holmlund helst per e-post christer.holmlund(at)fsl.fi. Postadressen är FSL, Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors.

Ansökningstiden går ut fredagen den 31 augusti kl. 16.00. Anställningen inleds lämpligen 1.12.2018.