Så här behandlar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt

Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf. behandlar personuppgifter säkert och skyddat. Vi följer de i dataskyddslagstiftningen och i dataskyddsförordningen stadgade grundprinciperna samt god sed gällande hantering och administrering av information.

 

FSL har förbundet sig att följa de i dataskyddslagstiftning och i dataskyddsförordningen stadgade grundprinciperna samt god sed gällande hantering och administrering av information.

FSL följer alltid dessa principer vid hantering av personuppgifter:

  • Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (medlemmen)
  • Personuppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilka de behandlas.
  • Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas till utan dröjsmål.
  • Personuppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifter behandlas.
  • Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegriper skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Här kan du ta del av en mer omfattande beskrivning av våra principer: Dataskyddsbeskrivning(Pdf)

I frågor gällande behandling av personuppgifter kan du kontakta förbundsordförande Christer Holmlund (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).