Kandidatgalleri för OAJ-valet

Här presenterar vid de tio FSL:are som ställer upp i OAJ:s fullmäktigeval. Läs vad kandidaterna vill och vad de tycker är speciellt viktigt för dem med tanke på förtroendeuppdraget.

 

Kandidaterna svarar på följande tre frågor:

 

1. Vem är du?

2. Vad vill du? 

3. Vilken enskild fråga är speciellt viktig för dig?

 

♦ Valförbund för FSL lärarföreningar i Åboland, Björneborg och Tammerfors

Annika Norrgård, kandidat nr 2 

1. Jag heter Annika Norrgård och arbetar i Pargas som klasslärare och FOSU:s huvudförtroendeman. FOSU:s huvudförtroendeman har jag varit i cirka tio år. I FSL:s styrelse sitter jag nu min andra period och tycker arbetet är mycket intressant och givande. I OAJ:s Egentliga- Finlands regionförening innehar jag en suppleantplats. I Väståbolands lärarförening och OAJ:s lokalförening i Väståboland (idag Pargas) verkade jag som sekreterare i fyra år men har varit styrelsemedlem i flera år. Jag har också en utbildning som socialhandledare i bagaget.

2. Min vision är att få vara med och utveckla framtiden för både lärarmedlemmar och medlemmar i chefsställning mot nya tider. Där arbetstidsformer bör ses över och lärarlönen görs mer konkurrenskraftig, så att den kan motsvara både de nya och de gamla arbetsuppgifterna som läraryrket omfattar idag. Jag vill vara med och forma en hållbar utveckling där läraryrket står i fokus för samhällsutvecklingen. Jag vill jobba för att höja grundfinansieringen av utbildning i Finland.

3. För mig är det viktigt att facket erbjuder medlemmarna en högklassig intressebevakning för att utveckla och höja statusen för läraryrket. Det är utbildningen som skall prägla samhällsutvecklingen i Finland och där kvalitet skall gå framom kvantitet. Ekonomin får inte vara ett hinder för utvecklingen!

 

Petra Örn, kandidat nr 3

1. Jag heter Petra Örn och jag arbetar som klasslärare i Sirkkala skola i Åbo. Förutom att jag älskar att undervisa är jag också intresserad av bland annat läroplansarbete och skolutveckling. Jag har varit fackligt aktiv i snart tio år och trivs som fisken i vattnet. Jag är ordförande för Åbo lärarförening och för tillfället också ledamot i FSL:s fullmäktige. På lokalplanet samarbetar jag också mycket med OAJ-aktiva och sitter både i styrelsen för OAJ:s lokalförening i Åbo och i Egentliga Finlands regionförening för allmänbildande lärares Åbo-sektion (Turun YSI-jaosto).

2. Jag vill arbeta för en fackorganisation där alla medlemmar känner sig delaktiga. Intressebevakningen ska vara effektiv och varje medlem måste nås av saklig, aktuell information. Det ska vara lätt att ta kontakt i stora som små frågor. Förväntningarna på de uppgifter vi lärare, rektorer och skolan ska sköta ökar medan resurserna minskar. Därför måste det arbete vi gör vara till grund för vår lön. Vi behöver också ett rättvist arbetstidssystem. Vi har rätt att få ersättning för allt det arbete vi utför!

3. För att vårt yrke fortfarande ska vara attraktivt måste vår lön motsvara arbetets utmaningar och ansvar och vårt arbetstidssystem måste vara vettigt och rättvist. Det är dags att ta modiga kliv framåt!

 

♦ Valförbundet för Östnyländskt samarbete

Sebastian Lindqvist, kandidat nr 4

1. Lektor i finska och biträdande rektor i Strömborgska skolan (åk 7-9) i Borgå. 43-årig, gift tvåbarnsfar med lång erfarenhet av intressebevakning på lokal och nationell nivå. För tillfället har jag en styrelseplats såväl i OAJ:s lokalförening i Borgå samt i regionföreningen OAJ Uusimaa. Erfarenhet av fullmäktigearbete från två perioder i FSL-fullmäktige och innevarande period i OAJ-fullmäktige.

2. Att allt arbete bör ersättas. Vi behöver ett nytt arbetstidssystem som bättre inbegriper lärarens samtliga arbetsuppgifter. Ämneslärare behövs inom den grundläggande utbildningen och får inte glömmas i diskussionen om framtidens grundskola.

3. Vi behöver ett nytt och rättvisare arbetstidssystem. Årsarbetstid kan vara en lösning, men försöken med årsarbetstid bör analyseras noggrant. Uppgörandet av en plan för den enskilda lärarens årsarbetstid måste vara enkelt och inte heller påföra rektorerna orimligt mycket arbete.

Alexander Smeds, kandidat nr 5

1. Alexander Smeds. PeM och jobbar som lektor i finska vid Lovisanejdens högstadium.

2. Byteshandel idkade mofa förr när det var knappt om pengar. Stiger inte lönen kan arbetsmängden rimligtvis inte heller stiga.

3. Lärarna behöver få använda sin tid på eleverna och inte på byråkratin.

 

♦ Valförbundet för lärare i Österbotten

Inger Damlin, kandidat nr 6

1. Jag är rektor, speciallärare och klasslärare- ”Vöyrillä asuva vöyriläinen”. Jag är en positiv och energisk kvinna, som gillar att motionera och skriva. Jag är gift och har två barn. Arbetsdagarna är fyllda med ungdomar. Fritiden kantas av familj, vänner och idrott. Som föreningsaktiv, förtroendeman, förbundsfullmäktigeledamot och styrelseledamot inom FSL har jag en bred facklig erfarenhet. Inne i mig bor ett genuint intresse för påverkansarbete, ett engagemang för lärarnas bästa. Under den senaste perioden har jag haft förmånen att sitta i OAJ:s fullmäktigesamling och även representera de finlandssvenska lärarna i OAJ:s styrelse.

2. Lärarna har ett viktigt samhälleligt uppdrag. Lärarna behöver mod och stöd för att ta sig an framtiden och reella resurser för att kunna bidra till en god utbildning. Rektorerna behöver tid och utrymme för att leda skolan av i dag mot framtidens skola. En röst på mig är en röst på engagemang för lärarna, för rektorerna.

3. Ett genuint fackligt påverkansarbete måste byggas på brett tänk. Jag ser lärarnas och rektorernas arbete som en helhet där arbetsbelastning och trivsel är grundförutsättningar, där lönenivån alltid måste motsvara arbetets svårighetsgrad och yrkeskårens utbildningsnivå. ”Ensam e man liitin yntjili å svag, men an val jo starkan åm an arbeitar ilag!”

 

Linda Felixson, kandidat nr 7

1. Jag är en 37-årig kvinna från Korsholm, Österbotten. Jag har man, två söner och en hund. Jobbar som klasslärare och vice rektor i Smedsby-Böle skola. Jag inledde min aktiva fackliga bana redan under studietiden inom studerandeföreningen FSLF. Sedan fortsatte jag vara aktiv inom Korsholms svenska lärarförening (bl.a som ordförande) och som fullmäktigeledamot inom FSL. Jag har fungerat som förtroendeman för lärarna och nu som huvudförtroendeman. Jag har suttit i FSL:s styrelse i snart fyra år. Jag är positiv och en framåtsträvare. Jag gillar utmaningar. Kopplar av med böcker, vänner och agility.

2. Jag vill vara en röst för FSL i OAJ. Jag anser det vara viktigt att vi har aktiva på gräsrotsnivån som kan föra fram åsikter och tankar kring lön, arbetstid och andra utbildningspolitiska frågor. Jag tror att samarbetet med regionföreningarna och lokalföreningarna kan utvecklas. OAJ är en plats där vi kan påverka.

3. Jag vill vara med och påverka! Lärarnas och rektorernas vardag kommer att fortsätta förändras i framtiden. Vi står inför många utmaningar inom skolvärlden. Jag vill vara med i utvecklingsarbetet och jag vill bevaka lärarnas och rektorernas rättigheter. Lärare och rektorer behöver tid och möjlighet att göra ett bra jobb i dagens och framtidens skola. Tillsammans är vi starka.

 

♦ Kandidater utanför valförbund

Ulf-Johan Sunabacka, kandidat nr 8

1. Jag är klasslärare och platschef i Esbo. Jag har varit fackligt aktiv, på finska och svenska sidan både lokalt och på riksplan, sedan 1980-talet bland annat cirka 20 år som ordförande för Esbo-Grankulla lärarförening samt förtroendeman i Esbo nästan lika länge. Jag har också flera perioder i FSL:s och OAJ:s fullmäktigen bakom mej.

2. Nu kan man fråga sig varför jag ännu ställer upp i OAJ:s fullmäktigeval. Jo, det finns mycket att bevaka och påverka just nu! Det har hänt och händer mycket på kort tid, trestegsstödet, ny läroplan, nedskärningar, ”Ki-ky”, gymnasiereformen och senaste förhandlingsresultat om arbetstidsförsök inom den grundläggande utbildning. Jag har varit med länge och min erfarenhet har gett mej kunskap och helhetssyn. Jag har också skaffat mej ett brett nätverk - gäller båda språkgrupperna - som gör det lättare att påverka.

3. Till slut: Jag brinner fortfarande för det fackliga och för att arbeta för utbildningen och lärarnas sak!

 

Kimmo Mattsson, kandidat nr 9

1. 55-årig gift man med 4 barn, 4 barnbarn och 4 bonus barn. Jobbar inom Ålands yrkesgymnasium som programansvarig för yrkesinriktade specialundervisning och undervisar i yrkesämnen inom branschen. I grunden är jag köksmästare som jobbat på oljetanker, färjor, kryssningsfartyg, restauranger och drivit restaurangrörelse på sommarloven fram till 1997. Mitt första lärarvikariat fick jag år 1989 och efter det har jag jobbat som lärare med avbrott för pedagogikstudier. Sedan 1999 har jag jobbat med yrkesinriktad specialundervisning. Det fackliga började med att jag blev suppleant i Akava-Ålands styrelse 1999. Sedan 2004 har jag varit ordinarie styrelserepresentant i Akava-Ålands styrelse och vice ordförande från 2008. Huvudförtroendeman och avtalsförhandlare för Akava-Å från 2004. Ledamot i OAJ:s fullmäktige de senaste fyra åren.

2. Som fullmäktigeledamot vill jag jobba för hela lärarkåren. För mig är det viktigt att lärarna har ett arbetstidssystem som beaktar jobbets speciella karaktär och ger en bra lön för allt arbete som ingår i lärarsysslan. Lärarnas anställningsvillkor är en annan viktig fråga, vi måste komma ifrån att många lärare anställs enbart som vikarier trots att jobb finns för ordinarie anställning. Barn och ungdomar ska undervisas av behöriga entusiastiska lärare.

3. Utveckling är viktigt i alla branscher men ibland får jag en känsla av att de bara ändras för ändrandets skull. De senaste åren har de kommit reformer på löpande band utan att de föregående hunnit utvärderas. I Finland har politiker börjat se skolan som en kostnad istället för investering och de är en farlig väg.

 

Martin Ahlskog, kandidat nr 10

1. Jag är en 40-årig gift trebarnspappa från Nedervetil. Sedan 2016 jobbar jag som rektor på Sursik skola i Pedersöre. Innan dess innehade jag tjänsten som lektor i gymnastik på samma skola och fungerade som huvudförtroendeman för JUKO i Pedersöre. Till min utbildning är jag magister i idrottsvetenskaper. Under den gångna mandatperioden har jag suttit med i OAJ-fullmäktige och utbildningspolitiska kommittén inom OAJ. På min fritid brukar jag hålla på med idrott, musik och naturaktiviteter i olika former.

2. Mitt mål är att jobba för att utveckla den finländska skolan och utbildningen på bred front. 

3. Jag upplever det som aktuellt och angeläget att vi jobbar för att utveckla lärarnas arbetstids- och lönesystem. Samtidigt ser jag också en fara i den allt mer förekommande snuttifierande projektfinansieringen och förordar en jämlikare fördelning av dessa pengar genom en utökad öronmärkt grundfinansiering.

 

Joakim Häggström, kandidat nr 11

1. Jag är född i Österbotten, har studerat i Åbo och Vasa, samt jobbat på Åland och i Helsingfors som ämneslärare. Nu är jag biträdande rektor vid Tölö gymnasium i Helsingfors. Jag har ett brett fackligt kunnande både lokalt och nationellt. Jag har varit ordförande för HSL, FSL:s viceordförande samt styrelse- och fullmäktigeledamot. Inom OAJ som fullmäktigeledamot och suppleant i styrelsen samt styrelsemedlem i regionföreningen OAJ-Huvudstadsområdet. Mitt specialkunnande är gymnasiet, men genom mina fackliga uppdrag har jag också kunskaper om övriga lärargrupper och deras utmaningar.

2. Jag vill även i fortsättningen föra fram de frågor som väckts i FSL. Skolutveckling och utbildningspolitik är saker jag vill jobba för. Vi står inför stora utmaningar och det är viktigt att lyfta frågor om bland annat lön och ork i arbetet. Vi behöver fundera över lärarnas arbetstidssystem. Lärare och rektorer bör få tid och resurser att utföra sitt arbete i en bra arbetsmiljö.

3. Lärarnas jobb är så mycket mera än undervisning. Ett system som bygger på undervisningsskyldighet tar inte i beaktande lärarnas övriga arbete. Därför är det viktigt att vi öppet diskuterar och gör försök med nya arbetstidssystem.


 Mer information 

- Kolla din rösträtt i valet

- Det här är OAJ:s fullmäktige

- Urneval ordnas 26-27.3 på din ort!