Blivande lärare om framtiden och drömjobbet

Runt 40 lärarstuderande deltog i evenemanget ”How to get a lärarjobb” i Vasa fredagen den 19 januari. Vi tog pulsen på fyra av dem och frågade bland annat hur väl förberedda de känner sig på lärarjobbet. Jag hoppas på stöd av rektorn och kolleger, säger Elin Hassel. 


- Jag tror att du aldrig kan bli helt färdig men praktiken och vikariaten har nog hjälpt, säger Emilia Friis, 23 år och hemma från Karleby.

Emilia Friis
Emilia Friis


Erika Granqvist

- Man kan ju mycket och vet mycket men när det kommer till föräldrakontakten och hur man möter eleverna känner jag mig osäker, säger Erika Granqvist, 22 år och hemma från Terjärv.


Elin Hassel

- Jag känner mig helt redo att ta hand om en klass men jag hoppas att jag kan få hjälp av rektorer och kolleger kring till exempel mina rättigheter och skyldigheter, säger Elin Hassel, 25 år och hemma från Karleby. 

 

Hur tror ni att ert lärarskap skiljer sig från det ni mötte när ni gick i skolan?


- Det är mera elevfokuserat i skolan nu, säger Daniela Sandström, 22 år och hemma från Larsmo.


Daniela Sandström

- Genuspedagogiken och tekniken har också gått framåt, det är nog en skillnad från förr, säger Granqvist.


- Jag hoppas på mer ämnesövergripande projekt. Vi hade några sådana i lågstadiet och det är egentligen det jag minns, så jag tror det är viktigt, säger Hassel.

 

En sista fråga, vad skulle vara drömjobbet?

- Klasslärare med en årskurs fyra i Vasatrakten, svarar Friis direkt.

- Styrelseverksamheten inom FSLF har gjort mig intresserad av utbildningsfrågor så det är kanske inte klasslärarjobbet som lockar mest, säger Granqvist.

- Klasslärare i någon av de högre årskurserna, säger Sandström.

- Klasslärare för en etta-tvåa och sen undervisa i finska och slöjd på eftermiddagarna, säger Hassel.

”How to get a lärarjobb” är ett samarbete mellan FSL och vår studerandeförening FSLF. Under en eftermiddag berättar vi om bland annat anställning, lön och behörigheter. Vi låter också studerandena pröva på låtsas-anställningsintervjuer med riktiga rektorer. Vi tackar alla deltagare för denna gång!