FSL antar utmaningen och uppmanar alla att jobba för #trakasserifritt i skolan

En trygg skola är en skola där det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier och där man öppet vågar prata om problemet. Finlands Svenska Lärarförbund antar justitieminister Antti Häkkänens uppmaning och kastar bollen vidare till hela det svenskspråkiga utbildningsfältet!

 

Sexuella trakasserier ska utrotas i Finland säger justitieminister Antti Häkkänen och uppmanar hela det finländska samhället att delta. Finlands Svenska Lärarförbund är självfallet med. 

 

- Vi måste jobba aktivt med att skapa ett öppet klimat i skolan och visa att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

 

Kampanjer som #metoo, #dammenbrister och #övistoo har visat på vidden av problemet och att det finns en hel del att göra, även i skolan. Skolpersonalen har en skyldighet och en möjlighet att vidta åtgärder och skapa en verksamhetskultur fri från trakasserier.

 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Det är glädjande att se att så många skolor redan tagit itu med de här frågorna. Man har agerat snabbt och bland annat börjat se över sina handlingsplaner och involverar lärare, elever och vårdnadshavare i diskussionerna.

 

 

- Jag hoppas att man delar med sig av sina tankar, tips och råd. Med gemensamma krafter kan vi verkligen göra en skillnad och skapa en tryggare skola, säger Holmlund.

 

Uppdaterade anvisningar är på kommande

Undervisnings- och kulturministeriet har gett Utbildningsstyrelsen till uppdrag att uppdatera råd och anvisningar kring förhindrandet av sexuella trakasserier i skolor och på läroanstalter. Anvisningarna ska vara färdiga i februari 2018

 

 Läs också:

- OAJ är också med i kampanjen #häirinnästävapaa

- Utbildningssektorns upprop för absolut nolltolerans för sexuella trakasserier

- Lärarens yrkesetiska principer