Lärare behöver arbetarskydd!

Den 1 januari 2018 inleds en ny mandatperiod för kommunsektorns arbetarskyddssamarbete. Som lärare eller rektor kan du till exempel fungera som arbetarskyddsfullmäktig eller arbetarskyddsombud på din arbetsplats. 

 

Arbetarskyddets uppgift är att främja hälsan och säkerheten på arbetsplatsen. Inom arbetarskyddet behandlas till exempel principerna och sätten för att utreda faror och belastningsfaktorer på daghem, skolor och läroanstalter.

"Det är viktigt att lärarnas och chefernas ork i arbete och arbetssäkerhet främjas."  


Valet av representanter för arbetarskyddet ska ordnas av arbetstagarna senast december 2017 - Arbetarskyddscentralen informerar om anordnandet av valen. De anställda har rätt att välja en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. Samma gäller för chefer och tjänstemän. 

Ställ modigt upp som kandidat om du är intresserad av att jobba med de här frågorna! Mer information får du av din huvudförtroendeman. Mandatperioden inom kommunsektorn är fyra år, för privata sektorn två år.