OAJ: Ifall förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen inte inleds, måste lagberedningen av exportmodellen avbrytas

Ministrarna Orpo och Satonen har själva sagt att de inte anser att lagstiftningsvägen är en bra lösning, så varför måste man då med makt fortsätta beredningen, undrar ordförande Katarina Murto. OAJ är frustrerad över att förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen ännu inte har fåtts i gång och att arbetsmarknadssituationen fortfarande är låst. Konsekvenserna kan vara oförutsägbara om exportmodellen drivs genom lagstiftningsvägen. Läs mer på OAJ:s webbsida!