Låt utbildningssektorn sätta märket

Nog är det ju en begränsning om man säger att den allmänna linjen inte får överskridas, sade Koskinen. Om den exportdrivna modellen inte ger de effekter som regeringen önskar och inte heller följer andemeningen i internationella avtal är det en smula besynnerligt varför regeringen med våld vill driva igenom den, skriver tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm.