Ålands lärarförening tog initiativ och ordnade en stödmanifestation

Jag vill visa mitt stöd för dem som strejkat mot de nedskärningar som planerats och även genomförts på fastlandet. Det är också angeläget att visa våra åländska politiker att vi har ögonen på dem ifall de tänker ta modell efter en eller flera försämringar som riksregeringen har på gång, säger Ulf Nyback, specialklasslärare vid Godby högstadieskola till tidningen Läraren.