Ord för ord: Heta potatisar och höjdare i Hörnan

Den kanske mest akuta frågan är våra barn och ungas allt sämre psykiska och fysiska hälsa och samhällets upprepade misslyckanden när det kommer till att hantera läget. FSL konstaterar i sin verksamhetsplan för 2024 är att behovet av stöd kommer att fortsätta växa och att en fungerande elev- och studerandevård är en förutsättning för lärande. Hur ska välfärden jobba de kommande åren? På plats i Hörnan är bland andra minister Anders Adlercreutz och riksdagsledamot Henrik Wickström för att ge svar på den här frågan, skriver ordförande Inger Damlin i årets första kolumn.