Teater med usel regi

När man sneglar på den svenska modellen glömmer man att det för den offentliga sektorns del finns helt andra förutsättningar i Finland. Startskottet för det svenska märket var Industriavtalet från år 1997. Skillnaden är att i Sverige var den offentliga sektorn då rent av löneledande, medan lönegapet i Finland redan en längre tid har vuxit till den offentliga sektorns nackdel, skriver Mattias Fagerholm, chefredaktör för Läraren