Förhandlingar om en ny arbetsmarknadsmodell inleds

På torsdagen fick arbetsgivarförbunden inbjudan till förhandlingar av Finsk Handel, Kemiindustrin, Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. OAJ:s ordförande Katarina Murto är nöjd över att man försöker nå en lösning genom förhandlingar. "Arbetsmarknadsmodellen måste även ta hänsyn till den offentliga sektorn och olika branscher." Läs mer på OAJ:s webbsida.