Ord för ord: Ett nej kan vara ett ja

FSL vill skapa de bästa förutsättningarna för branschen och vi vill bibehålla yrkets attraktionskraft. Vi tror att nyckeln till en positiv skolutveckling ligger i långsiktiga investeringar och personalens välbefinnande. Vi tror att en ärlig och uppriktig dialog föder nya idéer och framtidstro, skriver förbundsordförande Inger Damlin i Läraren.