Höjd OAJ-beredskap

OAJ:s styrelse har fått fullmakt av fullmäktige att vid behov besluta om organisatoriska åtgärder. Regeringens planerade reformer på arbetsmarknaden har upprört arbetstagarorganisationerna och inom lärarfacket OAJ irriterar man sig i synnerhet på förslaget om en exportdriven arbetsmarknadsmodell. OAJ:s fullmäktige samlades till ett extra möte den 30 oktober. Läs mer i Läraren