Bildningsarbetsgivarna upphör med att uppbära medlemsavgift – betalningsanvisningar postade till FSL-medlemmar inom privata sektorn

Är du FSL-medlem och arbetar inom den privata undervisningssektorn? Håll utkik i postlådan! Bildningsarbetsgivarna tog till en stridsåtgärd 23.5 och meddelade att man tills vidare upphör med att uppbära medlemsavgift av OAJ:s medlemmar inom den privata undervisningssektorn. Det här omfattar även FSL-medlemmar inom den privata undervisningssektorn. Det innebär att du som medlem själv ska betala din avgift till förbundet. Vi har postat anvisningar för hur betalningen ska genomföras till de medlemmar som berörs.