Ansök om strejkbidrag senast 27.5!

Under strejk betalas ingen lön till de strejkande men FSL betalar strejkbidrag till medlemmar som berörs. Du som strejkar ska själv ansöka om bidraget från FSL genom att fylla i bland annat kontonummer, BIC-kod och strejkdagar i medlemsintran senast 27.5. Informationen om hur du ansöker om strejkbidrag finns i medlemsintran. Vi påminner om att läsa anvisningarna noggrant. Det är på medlemmens eget ansvar att ansökan är korrekt ifylld. Här kan du logga in på medlemsintran med bankkoder.