Förlikningsnämnd ska hitta lösning på kommunsektorns tvister

Riksförlikningsmannen har föreslagit till arbets- och näringsministeriet att man tillsätter en särskild förlikningsnämnd för att nå en lösning i de kommunala förhandlingarna. Ministeriet fattar beslutet om tillsättande av nämnden.