Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för FSL-medlemmar i kommunsektorn 4–10.4

Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet måndagen den 4 april och omfattar OAJ-medlemmar, och därmed också FSL-medlemmar. De av OAJ:s och FSL:s medlemmar som omfattas av förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte hör till de kommunala AKTA- och UKTA-avtalen, men förbudet gäller främst lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande.