Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för FSL-medlemmar i kommunsektorn

Ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft 7.3 i hela landet (förutom Åland). Förbudet gäller i huvudsak kommunalt anställda OAJ-medlemmar, och därmed också FSL-medlemmar, som är lärare inom småbarnspedagogik.