Gräv djupt i källaren!

Lärarfacket har inte i offentligheten gått ut med några procentsatser, men att lärarna skulle nöja sig med en mindre gropjustering än vårdarna finns inte på kartan. År 2021 kostade undervisningssektorns kollektivavtal 4,88 miljarder. Ett löneprogram enligt samma mått som inom vårdbranschen skulle öka lönesumman för UKTA:s del med 2,8 miljarder under en femårsperiod, skriver Mattias Fagerholm i ledaren.