OAJ:s arbetslivsbarometer: Lärarnas arbetsmängd får inte öka

Lärarna upplever att arbetsförhållandena har försämrats ytterligare. Arbetet har ökat, blivit splittrat och går ut över fritiden. Det här visar OAJ:s färska arbetslivsbarometer för utbildningssektorn. I vårens avtalsrunda betonar OAJ särskilt begränsad arbetsmängd och bättre välbefinnande i arbetet.