Ord för ord: En granskande myndighet kunde ge oss arbetsro

Det är tveksamt hur konstruktiva medias granskningar av mobbningen i skolan är. Tveklöst är däremot att tillitskulturen alltid naggas i kanten efter dylika “satsningar”. Därför kan jag tycka att det förslag som minister Li Andersson kommer med i en intervju med Svenska Yle (6.2.2022) inte låter så dumt, skriver förbundsordförande Inger Damlin