Terminen avrundas - dags att göra "bokslut"

Jobbar du med en årsarbetstid? Då är det hög tid att se över hur väl planen hållit under höstterminen, det här gäller till exempel studiehandledare och speciallärare i gymnasiet. Rektorer som inte hunnit ägna sin arbetstidsplan en tanke under höstterminen borde försöka prioritera det nu. För alla lärare finns det orsak att göra ett "mentalt bokslut" kring vad som fungerat bra under den gågna terminen och vad man eventuellt vill förändra till våren. Vilka saker kan du själv påverka? frågar ombudsman Jens Mattfolk