Ord för ord: Tagga ner - kan du det?

Balansen mellan arbete och fritid måste hållas på en rimlig nivå. Helger och lediga dagar behövs för avkoppling. Den pedagogiska friheten är en styrka men kan också vara en stor riskfaktor eftersom gränslöst arbete är det värsta hotet mot skolfolkets professionalism. En professionell gränsdragning skapar goda förutsättningar för alla, för en kvalitativ arbetsinsats, skriver förbundsordförande Inger Damlin i terminens sista kolumn.