Integration på svenska i Finland - FSL ger ut rapport

Hur ser den finlandssvenska integrationsstigen ut, vilka är förutsättningarna och finns det hinder? Den 16 december publicerar vi en rapport som svarar på just de frågorna. Lyssna på en presentation av rapporten och kommentarer från sakkunniga, antingen på plats eller via Facebook!