Maktpolitik – inte gubbvälde

Det var ett och annat ögonbryn som höjdes då det stod klart att de studerande inte beviljas någon plats i vare sig lärarfacket OAJ:s fullmäktige eller styrelse. Man lyckades inte heller denna gång med ambitionen att få till stånd en organisationsförändring och därmed grusades också studerandeorganisationen SOOL:s förhoppning om representation i OAJ:s högsta beslutande organ, skriver Mattias Fagerholm, chefredaktör för Läraren.