Inom FSL är de studerande fullvärdiga medlemmar

Jag är stolt över att leda en organisation som inkluderar studerande i gemenskapen. Inom förbundet är studerande fullvärdiga medlemmar i vårt högsta beslutande organ förbundsfullmäktige. Jag är övertygad att vi genom att aktivt ta med studerande i vårt påverkansarbete visar en klar och tydlig väg in i lärarprofessionens mångfacetterade värld, skriver förbundsordförande Inger Damlin.