Besvikna studerande utan plats i OAJ:s fullmäktige

Tårar följde efter omröstningen där det stod klar att de studerande inte ges någon plats i varken OAJ:s fullmäktige eller styrelse. De studerande kunde inte dölja sin besvikelse utan lämnade fullmäktigemötet i protest. Bland FSL:s ledamöter var förvåningen stor över beslutet. I FSL är nämligen de studerande fullvärdiga medlemmar med tre representanter i FSL:s fullmäktige. "Det var ett fullkomligt förkastligt beslut. Jag är jättebesviken på att det blev så här", säger Linda Felixson.