Ensam är inte stark

Motpoler, aktörer som ställs mot varandra, till exempel facket mot arbetsgivare, är föga konstruktivt och gynnar varken lärare, rektorer eller elever i framtidsbygget. Att däremot välja samarbete är en hållbar väg framåt. Det förutsätter ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att se varandras styrkor, skriver förbundsordförande Inger Damlin i Läraren.