Hur skulle du rangordna dessa avtalsfrågor?

Inför kommande avtalsrunda vill vi veta hur du som FSL-medlem tycker att målsättningarna för de nya avtalen ska se ut. Du hinner ännu svara på vår korta webbenkät där vi ber dig rangordna ett antal avtalsfrågor, bland annat de här:

- Årsbundna tillägg efter 25 och 30 år av tjänstgöring

- Klassföreståndararvode för årskurs 1-5 (privata 1-6)

- Ersättning för det ökade antalet studentskrivningar