Motioner efterlyser mera pengar till FSL:s föreningar och ett tak för usken

Till FSL:s fullmäktigesammanträde den här veckan har det kommit in hela sju motioner. I dem behandlas bland annat arvodet för klasshandledare, en sänkt usk och förbundets återbäring till medlemsföreningarna. Läs mer om innehållet i alla motioner på Lärarens webbplats.