S:et i FSL är starkt!

Utbildning på svenska i Finland är otvivelaktigt ett fundament i vår kultur. Då tänker jag inte enbart på möjligheten till skolgång på svenska i enspråkigt svenska eller tvåspråkiga kommuner, utan även på möjligheten till svensk skolgång i en helt finskspråkig kommun, skriver Inger Damlin i sin kolumn i Läraren.