Ord för ord: För mycket snack och för lite verkstad

Vi befinner oss i ett akut läge kring stödfunktionerna i skolan där beslutsfattarna måste börja beta av punkterna på åtgärdslistan. För att komma framåt krävs mera än tillfälliga åtgärder. Visst är det fint med statliga coronapengar men det räcker inte, summorna är av den storleken att det känns som att någon främst försöker döva sitt dåliga samvete. Vi behöver en långsiktig och synnerligen målmedveten plan, skriver ordförande Inger Damlin.