Tack, bästa lärare - utan er skulle vi inte vara här

Forskningen visar att man i Finland värderar lärarnas arbete högt. Men har vi tagit dem för givna för länge? Har vi visat uppskattning och tackat de som var vändpunkter i våra egna livshistorier? Läs mer om lärarfackets kampanj för att höja lärarstatusen och låt oss tillsammans visa hur mycket lärarnas arbete och yrkesskicklighet har bidragit till dem vi är idag.