Sex av tio lärare överväger att byta bransch

- Det är alarmerande. Det som oroar mig mycket är bristen på vikarier. Vi får inte tag i korttidsvikarier. Det gör att lärarna får ännu mera på sitt bord när de skall vikariera på håltimmar och kanske ha dubbla grupper. Senast igår sade en lärare till mig: ”Orkar jag läsåret till slut är det bra. Det finns ingen glädje kvar i att undervisa.” Det säger Linda Felixson, huvudförtroendeman i Korsholm och FSL:s representant i OAJ:s styrelse.