Vasa får en anmärkning av Regionförvaltningsverket – fel att gå över till distansundervisning

Det står nu klart att Vasa stads beslut i december 2020 att gå över till distansundervisning fattades på felaktiga grunder. Det slår Regionförvaltningsverket fast i sitt utlåtande. Beslutet fattade sinte så som lagen föreskriver, myndighetens utredningsbegäran har inte besvarats noggrant och beslutet var bristfälligt motiverat konstaterar RFV.