Med kollegial styrka genom coronaläsåret

Den ovisshet som skolorna har levt i under det gångna läsåret förutsätter pedagogisk trygghet och lugn. Lärare och rektorer har lyckats med just det. Att utöver detta skapa digitala plattformar, utveckla metoder och därmed utmana det egna kunnandet är en otrolig bedrift, skriver förbundsordförande Inger Damlin i läsårets sista kolumn.