Förändringar vid förhandlingsbordet

Det här är en stor statusfråga och det stärker småbanspedagogernas roll och yrkesidentitet, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos. Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna flyttar till UKTA 1.9.2021.