FSL vill diskutera läromedelsfrågan

Våra lärare och rektorer vittnar ständigt om bristen på läromedel, den signalen har fältet gett så länge jag varit aktiv och den ekar allvarligt fortsättningsvis. Finlands svenska lärarförbund vill förbättra situationen. Vi inbjuder därför till en rundabordsdiskussion i augusti kring de finlandssvenska läromedlen: ”Från läromedel till lärresurs – på svenska i Finland”. Detta är en början, följande steg får framtiden utvisa.