Påvar dör och byts ut men samma finlandssvenska lärobok består

Bristen på svenskt undervisningsmaterial är något av en evighetsfråga. Pernilla Granlund efterlyser ett större statligt ansvar. "Vi är ett tvåspråkigt land och pengarna till läromedlen borde komma från staten. En minoritet kan inte ha ett vinstperspektiv." I samma andetag konstaterar hon att det finns skäl för lärarkåren att både se sig i spegeln, men också sätta ner foten.

Kommentera gärna läromedelsfrågan i artikeln på Lärarens webbsida!