Skall man med skattemedel utbilda lärare för den svenska marknaden?

Det är helt rimligt att man har koll på vad man använder skattepengarna till. Samtidigt bör man också tänka på vad som är bra för Finland långsiktigt. Vi talar om en ”ge och ta” -möjlighet där vi bygger någonting långsiktigt gemensamt. Det finns ett enormt behov av utökat nordiskt samarbete, säger rektor Moira von Wright vid Åbo Akademi.